Vad gör man efter BUP

Vi som arbetar inom psykologisk rådgivning och behandling får ofta frågor från dem vi mäter och deras familjer om vart de ska vända sig. Att ha en digital mottagning gör oss tillgängliga och även vi kan snubbla på alla olika vårdnivåer och möjliga insatser. Flera kan även lyfta frustration över att de känt att de bollas runt. En typisk brytpunkt är när unga fyller eller närmar sig 18 års ålder.

Många som fått hjälp hos BUP kan bli rädda, andra oroliga en del arga. Hur ska de känna sig trygga inför den stora förändringen. Att navigera sig mellan vad som kan ta vid upplever inte alla som lätt.

Här gör vi ett försök att sortera vad som finns att tillgå med utgångläge från Region Stockholm där vi har vår bas notera att det kan finnas variationer i de olika regionerna. Att hitta någon att prata mer som det känns bra är viktigt och därför uppmuntrar vi dig att leta vidare, det finns stöd. Här kommer några olika och vi kommer att presentera dem kategoriserade på ålder. Vårt fokus denna gång är unga och unga vuxna och den hjälp som de kan få. Här är några ställen:

 • BUMM
 • BUP
 • UMO
 • Unga Vuxna
 • Skolhälsovården
 • Digitala tjänster så som Hej samtal online och andra med fokus på psykiskhälsa en del av första linjens psykiatri.
 • Primärvården digitalt och live även kallad första linjens psykiatri.
 • Psykiatrin
 • Internetpsykiatrin, flera vanliga besvär och diagnoser
 • Privata mottagningar
 • Ideella och hjälporganisationer
 • Intresse och Specialorganisationer

Ja, det är många ställen att vända sig till och att hamna rätt är inte alltid lätt. Du har alltid rätt till att sända in en egenremiss och det kan vi som arbetar med digitalvård bistå med och hänvisa om du vill ha stöd.

Barn 0-6

För barn som är små är det främst BVC och vårdcentraler som blir den första kontakten för barn och familjer när någon vill ha hjälp.  Där fångas många upp och vid behov kan slussas vidare till BUP. Många familjer kan även få hjälp via socialtjänsten som har olika stödjande insatser för barn och deras familjer ibland i hemmet.

Barn 6-12 år

För de lite äldre kan BUMM förkortning av Barn och ungdomsmedicinsk mottagning och ibland även kallad för barnläkarmottagning passa. NU har flera Vårdcentraler personal som bistår barn och familjer och det blir under 2021 i Stockholm ett krav att alla vårdcentraler ska kunna erbjuda psykologiskt hjälp till barn och unga.

Skolhälsovården är i dessa åldrar en viktig del i det psykologiska försvaret för barn.

Alla dessa kan remittera till BUP och som i de yngre åldrarna finns det hjälp att få via socialtjänsten.

Om man vill komma till BUP kan man alltid sända in en egenremiss.

13-18 år

Nu börjar det blir lite snårigare med åldrar och ansvarområden och det är bra att kunna veta lite mer om mottagningarna som kan passa. Glöm inte heller att om det inte känns bra vid ett besök kan du alltid söka dig vidare. Det är viktigt att det blir bra.

I tonåren kan du alltid vända dig till skolans kurator eller sjuksköterska (skolhälsovården), för många är detta är bra sätt att få stöd. Du är även välkommen att vända dig till Ungdomsmottagningarna (UMO) som ger samtalsstöd till unga mellan 13 och 25 år. Det är inte alla som vet att det finns en hel del stöd att få inom psykisk hälsa, stress och inte bara preventivmedel och sexualitet och relationer på UMO.

Om du ska få hjälp utanför detta krävs det att båda föräldrarna ger sitt ok innan du fyllt 18.

Unga vuxna 16-25

Inom begreppen varierar åldrarna rejält några mottagningar tar emot från 16 de flesta från 18 och det sträcker sig upp till 22-25 och olika regioner resonerar olika. Inom Region Stockholm fanns det 4 olika regionala mottagningar som alla heter Unga Vuxna men ingen har samma exakta åldersspann.

Både högskolor och gymnasier har skolhälsovård som kan bistå vid många olika frågor och Ungdomsmottagningen (UMO) kan vara aktuellt.

KOM IHÅG!

Att hitta en person och ett sätt som passar dig har vi sett är avgörande för att få effekt av sin hjälp. Våga testa och vara nyfiken på vad och vem som passar dig. Du är den viktigaste huvudpersonen i ditt liv och du är värd att få hjälp med det du kämpar med.

18- Vuxna

Här är förstalinjens psykiatri på en vårdcentral en viktig del och har en brett uppdrag att ge psykologiskt rådgivning och behandling och de kan i sin tur remittera vidare till specialist psykiatrin. Inom förstalinjen arbetar även Hej samtal Online och andra digitala tjänster. Om en du är på en arbetsplats ofta tillgång till företagshälsovården om det är arbetsrelaterade besvär.

Intresse och Specialorganisationer

Det finns en uppsjö av intresse och specialorganisationer som kan ge stöd i olika mer eller mindre specifika situationer, besvär eller gemensamma nämnare. Att hitta en som passar dig och din situation uppmuntrar vi. Att känna samhörighet och förståelse i en svår situation kan ge enormt bra stöd och trygghet 1177 samlat flera olika som ger stöd i allt från att ha en familjemedlem i fängelse till olika diagnoser så som AST och ADHD samt spelberoende, vidden är stor. Om du vänder dig till olika grupper på facebook kom ihåg att där är tillförlitligheten lika stor. I en grupp på sociala medier behöver vi ha källkritik kring vad som sägs och rekommenderas.

Här finns en bra sammanställning av olika aktörer:

https://www.1177.se/