Leg. psykoterapeut med grundutbildning i psykologi
Legitimerad sedan: 2018

Robert Vrebac

Jag har lång yrkeserfarenhet av att arbeta med ungdomar, vuxna och familjer där det förekommer olika former av psykisk ohälsa eller normbrytande beteenden. Under min verksamma tid har jag både jobbat inom psykiatrin, institutionsvård, öppenvård och för socialtjänsten i både offentlig och privat regi.

Som legitimerad psykoterapeut arbetar jag enligt hälso- och sjukvårdslagen och står under tillsyn av Socialstyrelsen.

Jag hjälper dig med:
Jag behandlar via:
Språk:
Jag kan behandla dig som talar svenska, engelska, norska.