Paulina Waldén på Hej! Samtal
Leg. psykoterapeut KBT, medicine master i psykoterapi
Legitimerad sedan: 2016

Paulina Waldén

Jag har en bakgrund inom barn/ungdom och vuxenpsykiatrin och är specialiserad i KBT samt barn/ungdoms psykoterapi. Jag är utbildad i parterapi metoden IBCT och har arbetat mycket med föräldrastöd och föräldragruppbehandling, KOMET.

Jag hjälper dig med:
Jag behandlar via:
Språk:
Jag kan behandla dig som talar svenska, engelska.