Mia Nikula är en av terapeuterna på Hej! Samtal Online
Leg. Psykoterapeut, Leg Arbetsterapeut

Mia Nikula

De senaste tre åren har jag arbetat som samtalsbehandlare inom primärvården. Jag har arbetat med behandling vid diagnoser såsom depression, oro/ångest, GAD, PTSD, stress, kriser av olika slag samt sorg. Jag har valt att fördjupa mig inom begreppet låg självkänsla. Innan jag började arbeta inom primärvården jobbade jag med ledarskap och individer med neuropsykiatriska diagnoser.

Jag hjälper dig med:
Jag behandlar via:
Språk:
Jag kan behandla dig som talar engelska, Svenska.