Emilia Hedman på Hej! Samtal
Leg. Psykolog
Legitimerad sedan: 2020

Emilia Hedman

Jag har psykodynamisk inriktning och har arbetat med psykologisk behandling av både ungdomar och vuxna. Jag har utbildning i flera traumametoder och har under många år arbetat med personer som utsatts för sexuella övergrepp. Jag har även erfarenhet av att ha arbetat i beroendevården med personer med samtida psykiatrisk problematik. Som psykolog utgår jag alltid från patientens beskrivning av vad som är svårt och anpassar behandlingen utifrån det.

Jag hjälper dig med:
Jag behandlar via:
Språk:
Jag kan behandla dig som talar svenska, engelska.