Vi på Hej! Samtal Online

Vi är utbildade och legitimerade psykologer eller psykoterapeuter, med lång erfarenhet av att hjälpa personer som upplever ökad stress, nedstämdhet, oro eller som går igenom livshändelser som påverkar oss gör att vi hamnar i sorg och kris.

Mia Nikula
Ingrid Marongiu
Robert Vrebac
Tina Horn
Paulina Waldén