Relationsproblem

Hej! Samtal Online erbjuder stöd vid relationsproblem

Vi är alltid omgivna av relationer. Relationer med släkt, vänner, partners, klasskamrater och kolleger. På nätet och IRL. Vi har dem nära oss och en del längre ifrån. Ibland kan relationer, eller avsaknaden av dem, leda till problem. Som tur är går de flesta problem att lösa.

Avsaknaden av fungerande relationer är svår, hela vårt system är gjort för att vi ska ha relationer. Redan på savannen behövde vi varandra för att ha förutsättningar för att klara oss. Var du utanför gruppen var dit liv hotat. Det är alltså inte knasigt om vi reagerar starkt när våra relationer inte fungerar.

Hos oss arbetar vi med flera olika typer av relationsproblem den gemensamma nämnaren och utgångspunkten är alltid du och din upplevelse. Även om du inte vet själv vad det kan bero på så räcker det med att du känner att relationer är svåra, det kan vara en specifik relation eller om du upplever det mer generellt. Tillsammans kan vi hjälpas åt och kartlägga din situation.

Att vilja få bättre relationer kan grunda sig i att du känner olika effekter av din situation symtom så som oro inför att ta kontakt med både kända och okända eller ensamhet. Det kan även vara att du redan är i relationer som du upplever är svåra, ibland kan det vara ett mönster som känns som om det upprepar sig. En del ha konflikter som är öppna och andra mer underliggande och dolda. Oavsett hur din situation ser ut så vet vi att det är hjälpsamt med nya perspektiv och vinklar.

De olika terapiformerna som våra terapeuter är kunniga inom kommer alla att på olika sätt kunna bistå i din situation. Läs gärna mer om metoderna om den känns viktig för din situation. Vår erfarenhet är att kontakten med din terapeut kan vara det som är avgörande för att våga öppna sig och ta steg framåt i den egna utvecklingen. Låt din egen nyfikenhet komma fram och se vad som passar dig.

De olika relationerna styras kan vara reglerade i lagen, genom sociala normer eller samhället som helhet. Ibland är det en djungel att lista ut vad som gäller. Lägger vi till att skapa egna nära relationer med en partner så är det många som känner sig utmanade.

Ofrivilligt singel

Att våga ta kontakt med en person man är intresserad av är för många svårt och vägarna ändras. Att vara ofrivilligt singel är jobbigt. Vi ser även löpsedlar och artiklar om alla de negativa sidorna kring detta och den ohälsa som kan följa. Att bli nedstämd när vi inte lever det liv vi önskar är inte ovanligt.

Skavsår på jobbet och skolan

På arbetet och i skolan får sällan välja alla våra kolleger eller klasskamrater. Detta kan medflra slitningar och konflikter. I värsta fall kan individer bli utfrysta och känna sig mobbade. Svåra relationer på arbetsplatsen kan leda till psykologiska och fysiska symptom som i sin tur kan ge ohälsa. Att ha det bra i skolan och på jobbet är viktigt, vi är ju där många timmar per dag, även om det i dessa tider ofta sker på distans.

Jobbigt med släkten

Att ha det svårt med sina släktingar är inte ovanligt. Vi som arbetar med psykologiskt rådgivning och behandling stöter på detta om och om igen. Vi är både formade av de relationerna vi själva vuxit upp med och de vi får utanför familjen. Att ha en fungerande relationer med familjen är för många viktigt, även om det inte är lätt. Det kan vara till våra egna föräldrar, syskon och våra egna barn samt olika nya konstellationer av familjen som utvecklas genom tid. Att förhålla sig till den lilla eller den stora familjen är ibland utmanade. Det kan riva upp sår och konflikter och blotta relationer och beteendemönster. Våra förväntningar är oftast höga inför att vi kanske ska träffas och umgås. Att ha med sig lite verktyg och insikter kan vara bra.

Jobbigt som par

Att se sin egen del i relationen är en del av att kartlägga situationen. En del som har det svårt behöver kanske även vara uppmärksam på mönster och hur detta påverkar dig i dina nära relationer. Att finna ett fungerande kommunikationsverktyg för att närma sig varandra och bryta destruktiva invande spår, som relationen kan ha hamnat i, är ofta mycket hjälpsamt.

Oavsett hur det ser ut för dig så att du läser detta innebär att du antagligen är på början att arbeta med hur du förhåller dig till dina relationer som påverkar dig.

Du kan få hjälp

Våra terapeuter har erfarenhet att hantera relationsproblem och de kan även hjälpa dig.