Nedstämdhet och depression

Du kan få hjälp mot nedstämdhet och depression via Hej! Samtal Online

Att känna sig nedstämd och ledsen är en naturlig del av livet. Nedstämdhet och depression kan sträcka sig från känslor av olycka och hopplöshet, till att förlora intresset för de saker du brukade njuta. Många personer med depression har också symtom på ångest.

En del människor tycker att depression är trivial och inte ett verkligt hälsotillstånd. De har fel – det är en riktig sjukdom med verkliga symtom. Depression är inte ett tecken på svaghet eller något du kan hantera genom att ”skärpa dig” eller att ”bita ihop”.

Den goda nyheten är att med rätt behandling och stöd kan de flesta med depression återhämta sig helt.

Ibland finns det en tydlig orsak för en depression. Olika livsförändrande händelser, såsom sorg, att förlora ditt jobb eller att blir förälder. Ofta är det en reaktion på en situation som är svår. Människor med en familjehistoria där det finns depression är mer benägna att uppleva det själva. Men du kan också bli deprimerad utan någon uppenbar anledning.

Behandling av depression kan innebära en kombination av livsstilsförändringar, samtals stöd med terapeut och medicin. Din behandling kommer att baseras på om du har mild, måttlig eller svår depression.

Symtomen på depression kan vara komplexa och variera mycket mellan människor. Om du är deprimerad kan du känna dig ledsen, hopplös och tappa intresset för saker du brukade njuta av.

Symtomen kvarstår i veckor eller månader och är tillräckligt dåliga för att störa ditt arbete, sociala liv och familjeliv.

Det finns många andra symtom på depression och det är osannolikt att du har alla de som listas på den här sidan.

Man kan dela upp symtomen i olika delar psykologiska, sociala och fyfiska.

Psykologiska symptom

De psykologiska symptomen på depression inkluderar:

 • kontinuerligt lågt humör eller känsla av sorg
 • känner sig hopplös och hjälplös
 • med låg självkänsla
 • känner sig gråtmild och nära till tårar
 • skuldkänslor
 • känner sig irriterad och intolerant mot andra
 • har ingen motivation eller intresse för saker
 • svårt att fatta beslut
 • inte får någon njutning ur livet
 • känner sig orolig eller orolig
 • ångest
 • självmordstankar eller tankar på att skada dig själv

Sociala symptom

De sociala symptomen på depression inkluderar:

 • undvika kontakt med vänner och delta i färre sociala aktiviteter
 • försumma dina hobbyer och intressen
 • har svårigheter i ditt hem, arbete eller familjeliv
 • tackar nej till olika aktiviteter

Fysiska symptom

De fysiska symptomen på depression inkluderar:

 • rör sig eller pratar långsammare än vanligt
 • förändringar i aptit eller vikt (vanligtvis minskat men ibland ökat)
 • oförklarlig värk och smärta
 • brist på energi
 • låg sexlust (förlust av libido)
 • förändringar i din menstruationscykel
 • störd sömn – till exempel att det är svårt att somna på natten eller vakna mycket tidigt på morgonen

Behandling av depression

Lyckligtvis kan din depression behandlas. Eftersom väntetiderna är mycket långa idag erbjuder Hej! Samtal online (länk till webbplatsen) psykologisk hjälp online utan väntetider.

Om du fastnar i livet vill du ha hjälp så snabbt som möjligt. Dina problem är vårt problem och till oss kan du omedelbart att vända dig.

För att bli av med dina depressionssymptom (huvudsakliga egenskaper hos depression) erbjuder vi dig alternativen nedan.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) för depression

Denna behandling handlar om att identifiera och korrigera dina tankemönster. Tankar påverkar dina känslor och om du börjar känna dig annorlunda kommer du också att bete dig annorlunda. Om du ändrar dina tankar och beteende kommer ditt humör att följa.

Så du lär dig ett nytt, mer hälsosamt sätt att tänka och agera som gör ditt liv värt att leva igen.

Psykodynamisk terapi (PDT) för depression

I denna terapi tas det förflutna in och orsaken till symtomen undersöks mer detaljerat. Insikt och läkning erhålls i denna terapi när du förstår orsaken till dina psykologiska problem. Tillsammans med din terapeut kommer du att leta efter svar på frågor. Detta skapar en stor självinsikt.

Frågor om depression?

Har du några frågor till oss eller vill du veta vad vi kan hjälpa dig med i din situation? Tveka inte att kontakta oss.