Om Hej! Samtal Online

Det började redan 2016 då några kolleger inom psykologisk rådgivning och behandling satt och funderade på hur vi kunde bli mer tillgängliga för bryta den redan då negativa trenden av ökad psykisk ohälsa som bara gick längre ner i åldrarna.

Med värme och kvalitet bidra till att fler ungdomar och unga vuxna blir rustade på det sätt de behöver för att ta sig an livet, utan psykisk ohälsa.

Vi såg betydelsen av att kunna erbjuda hjälp i lägre åldrar, då många upplever omställning att gå från ungdom till ungvuxen som svår. För många blir det under denna period svårt att hitta sin mening, klara nya utmaningar, engagera sig i arbete och samhälle och tillsammans med ökade krav mår många sämre.

Vi vet att må bra och ha god psykisk hälsa under denna period underlättar denna utmanade period i livet. Att då ha någon med kompetens och beprövad erfarenhet att samtala med och bli lyssnad på blir en bidragande faktor till psykisk hälsa.

Så föddes idén med Hej! Samtal Online där vi nu 2020 är redo att är erbjuda tillgängliga insatser för att bryta just den trenden med den ökade psykiska ohälsan bland ungdomar och unga vuxna.

Det är Hej! Samtal Onlines vision; att med värme och kvalitet bidra till att fler ungdomar och unga vuxna blir rustade på det sätt de behöver för att ta sig an livet, utan psykisk ohälsa.

Parterapi och familjerådgivning

Hej! Samtal Online har fokus på unga vuxna. Om du önskar familje- och parterapi rekommenderar vi Evidentia Psykologi.