Unified Protocol (UP)

Unified protocol är en behandling med KBT som utgår från det som är gemensamt för olika tillstånd, istället för det diagnosspecifika.

Unified protocol har gott stöd för de flesta ångestsyndrom, depression liksom vid andra tillstånd där problem med känsloreglering är centralt.