Psykodynamisk Terapi (PDT)

Psykodynamisk Terapi är en form av psykoterapi, eller behandling av psykiska besvär med hjälp av samtal. Psykodynamisk psykoterapi är egentligen ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem.

Det är en behandlingsform som passar individer, par och grupper och för barn likväl som vuxna.