Prolonged Exposure (PE)

Prolonged Exposure (PE) är en form av traumafokuserad KBT med exponering. Det bygger på att vi utsätter oss för det som känns svårt istället för att undvika det. Prolonged exposure therapy, förlängd exponeringsterapi, riktar in sig på traumarelaterade svårigheter.