Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en ångestsyndrom orsakad av mycket stressande, skrämmande eller oroande händelser.

Någon med PTSD återupplever ofta den traumatiska händelsen genom mardrömmar och återblickar och kan uppleva känslor av isolering, irritabilitet och skuld samt sömnstörningar och överdriven vaksamhet.

Komplex PTSD

Människor som upprepade gånger upplever traumatiska situationer, såsom svår försummelse, övergrepp eller våld, kan diagnostiseras med komplex PTSD.

Komplex PTSD kan orsaka liknande symtom som PTSD och kanske inte utvecklas förrän år efter händelsen.