DBT

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende hos personer med bl.a. emotionellt instabil personlighetsstörning (tidigare borderline personlighetsstörning).

Mindfulness

Mindfulness betyder sinnesnärvaro eller medveten närvaro. Metoden går ut på att du fokuserar på det som finns i just denna stund, i nuet. Mindfulness är en metod som kan användas för att hantera stress och oro. Mindfulness används ibland inom sjukvården för att lättare hantera stress, ångest och nedstämdhet. Du kan öka din förmåga till mindfulness […]

IBCT

Intergrative behavioral couple therapy (IBCT) är rotad i social inlärningsteori och beteendeanalys. Som modell tittar man på sin egna och de gemensamma beteendena och därifrån lär sig om varandra och kan ta nya steg med nya insikter.

ACT

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera. En del kallar det för 3:e vågens KBT. Metoden utvecklar ett medvetet förhållande till ens problem – främja psykologisk flexibilitet som uppmuntrar till hälsosam kontakt med tankar, öka närvaron det som är här och nu, förverkligande av personliga värden och […]

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig typ av samtalsterapi (psykoterapi). KBT hjälper dig att bli medveten om ohjälpsamt eller negativt tänkande så att du kan se utmanande situationer tydligare och svara på dem på ett mer effektivt sätt. Du arbetar med en psykiatrisk rådgivare (psykoterapeut eller terapeut) på ett strukturerat sätt och deltar i ett […]