Neuropsykologisk utredning

Neuropsykologisk utredning utförs av en psykolog och i ibland i samarbete med läkare och har som syfte att kartlägga olika funktionsområden.

Dessa utredningar görs för vuxna inom specialpsykiatrin eller hos privata utredningsenheter. Remiss kan primärvården sända.