Mindfulness

Mindfulness betyder sinnesnärvaro eller medveten närvaro. Metoden går ut på att du fokuserar på det som finns i just denna stund, i nuet.

Mindfulness är en metod som kan användas för att hantera stress och oro. Mindfulness används ibland inom sjukvården för att lättare hantera stress, ångest och nedstämdhet.

Du kan öka din förmåga till mindfulness genom att meditera och övning.