IBCT

Intergrative behavioral couple therapy (IBCT) är rotad i social inlärningsteori och beteendeanalys.

Som modell tittar man på sin egna och de gemensamma beteendena och därifrån lär sig om varandra och kan ta nya steg med nya insikter.