Guidad självhjälp

Med guidad självhjälp kommer du och din terapeut att arbeta med t.ex. en bok eller annat stöd där du självständigt, men med stöd från behandlaren, genomgår ett strukturerat program för dina besvär.