Familjerådgivning och parterapi

Många familjer och par kan uppleva friktion och frustration i sina relationer till varandra. Genom samtal kan man få positivare relationer, bland annat genom att hitta sätt att kommunicera tydligare, få bättre strategier för att hantera konflikter, bli bättre på att förstå varandra utan att döma eller såra.