DBT

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende hos personer med bl.a. emotionellt instabil personlighetsstörning (tidigare borderline personlighetsstörning).