ACT

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera. En del kallar det för 3:e vågens KBT.

Metoden utvecklar ett medvetet förhållande till ens problem – främja psykologisk flexibilitet som uppmuntrar till hälsosam kontakt med tankar, öka närvaron det som är här och nu, förverkligande av personliga värden och engagemang för beteendeförändring.

Två viktiga delar är;

  1. Identifiera vad man tycker är viktigt i livet, och
  2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet.